Smartlog v3 » En tjaldrygers log » Indledende overvejelser I
Opret egen blog | Næste blog »

En tjaldrygers log

Let's smoke it da fuck up

Indledende overvejelser I

20. Apr 2005 07:11, Hovedet

Naturligvis er det en chance at tage, dette, pludselig at få sig en habit igen. Der er den mulighed, at det går galt, hvilket i hashsammenhæng vil sige, at man suges ind i en psykose af mere eller mindre uopløselig karakter. De psykisk ustabile er altid blevet frarådet at ryge, for hashens følger kan meget vel aktivere de latente lækager, man i upåvirket tilstand sagtens kan leve med, men som i rusen og i rusens efterdønninger pludselig gøres afgrundsdybe. Til gengæld er der risici forbundet med de fleste handlinger her i livet, det ved forhåbentlig selv min mest skeptiske læser, især hvis man forsøger at ændre sin sindstilstand ved psykoaktive stoffer. Min mor gør det med rødvin, altså en socialt set accepteret selvmedicinering, mens andre benytter sovepiller eller gængs psykofarmaka, for eksempel lykkepiller, som de får udskrevet hos lægen. Modsat hashen er alkohol et lovligt rusmiddel, trods den omfattende dokumentation der beviser dets skadelighed. Tilsvarende er den psykofarmaka, man kan få hos lægen, ikke, skønt mange tror det modsatte, et mirakel i pilleform. Psykofarmakaen er kendt for at have ubehagelige bivirkninger, flere af dem kan skabe afhængighed og adskillige hjælper slet ikke eller gør lige frem mere skade end gavn. Og så vælger jeg altså bare at ryge hash i stedet. Kræftpatienter eller andre med kroniske sygdomme benytter det som smertestiller. De søvnløse ryger det for at kunne sove. De gamle shamaner og kunstnerne har brugt det for at opnå en større erkendelse af deres verden, ungdommen når de skulle have det sjovt. De hæmmede ryger hash for at kunne slå sig løs bare en enkelt gang. Idioterne lader det få overtaget, så det kan styre deres liv i stedet for dem selv. Min tilgang til rygningen er en blanding af de ovenstående målsætninger, og det vil jeg siden hen gør mit for at uddybe. Derfor denne log. Som et forskningsprojekt, og, siden, som et minde om min ungdom.

Desuden: Der mangler i Danmark i allerhøjeste grad et alternativ til de statslige undersøgelser af hashen og dets følgevirkninger. Naturligvis er jeg ikke distanceret objektiv, siden jeg selv står midt i en proces. Til gengæld er jeg ret sikker på - og især hvis der kommer gang i en ordentlig dialog her på loggen - at stedet her kunne blive et spændende bidrag til den fortsatte oplysning af folkesjælen vedrørende et emne, der i flere aspekter har betydning for os alle. Der er facts, vi bør se i øjnene, emner, vi ikke blot kan overlade til de statslige at overveje, samt beslutninger, det ganske enkelt ville være ansvarsforflygtigende blot at overlade til de uoplyste at træffe. Også derfor denne log. Som et supplement til en ensidig diskussion. Og som, forhåbentlig, oplysende og måske endda fornøjelig læsning.

Arkiv

Relaterede